Motivoitunut joukko metallialan asiantuntijoita

Kaikilla Tehokoneistus Oy:n työntekijöillä on asiaankuuluva metallialan koulutus sekä tarvittava pätevyys koneiden operointiin ja erilaisten materiaalien käsittelyyn. Koulutamme henkilökuntaamme säännöllisesti ja huolehdimme, että heillä on alan uusin tieto käytettävissään. Jatkuva koulutus mahdollistaa parhaan työn laadun myös tulevaisuudessa.